anunt ziar autorizatie construire

ANUNT ZIAR AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Publica anunturi privind autorizatia de construire in conformitate cu Legea nr. 102 din 13 aprilie 2023.

Astfel, inainte de inceperea lucrarilor, beneficiarul are obligatia, pe propria cheltuiala, sa noteze in cartea funciara a imobilului, precum si intr-un ziar de larga raspandire informatiile prevazute la alin. (23^1) lit. a) si b), precum si sa amplaseze in santier, la loc vizibil, panoul de identificare a investitiei.

ZIARE RECOMANDATE

Publica anuntul de autorizatie de construire in:

Modele de anunturi

Unde gasesc un model de anunt?

In cazul in care nu ai model de anunt pentru publicare in ziar a autorizatiei de construire, iti recomandam sa folosesti unul din modelele prezentate.

publica anunt autorizatie construire

Model anunt autorizatie construire (Persoana fizica)

Stoica Darius, aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate, obtinerea autorizatie de construire nr. 181917/24.05.2024, si inceperea lucrarilor de construire, privind terenul situat in Timisoara, str. Lalelor nr. 1002, judetul Timis, identificat cu carte funciara 170420, nr. cadastral 170420, prin care se autorizeaza lucrari de construire pentru Construire casă P+M si refacere împrejmuire, avand o SCD = 200 mp, SU = 170 mp. Date contact la telefon: 0721.08.08.10, email: office@maxpress.ro.

Model anunt autorizatie construire (Persoana juridica)

SC AD PRESS PUBLICITY SRL, aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate, obtinerea autorizatie de construire nr. 170424/24.05.2024, si inceperea lucrarilor de construire, privind terenul situat in Craiova, str. Dezrobirii nr. 1B, judetul Dolj, identificat cu carte funciara 180415, nr. cadastral 180415, prin care se autorizeaza lucrari de construire pentru edificarea unei cladiri de locuinte colective pentru nefamilisti in regim de inaltime, S+P+3E+E4, 32 unitati si parcaje subterane, amenajare teren si imprejmuire incinta, avand o SCD= 1270,06 mp, SU =976,62 mp. Date contact la telefon: 0721.08.08.10, email: office@maxpress.ro.

Alte modele de anunturi

În conformitate cu dispozițiile art. 233 din Legea nr. 50 din 24.05.2024 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, Stoica Darius, anunță obțienerea Autorizației de construire nr. 25 din 19.10.2023 pentru obiectivul „Construire casă P+M si refacere împrejmuire”, în municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 120, judetul Dolj.

Subsemnatii Iorga Darius si Iorga Mihaela, va informam in conformitate cu legea nr. 50/1991, beneficiari ai autorizatiei de construire nr. 1704 din 24.05.2024, emisa pentru executarea lucrarilor de demolare partiala si extindere a apartamentului nr. 10 in regim de intaltime P+M. Lucrarile vor incepe la data de 24.05.2024 la imobilul situat pe strada Alexandru Ioan Cuza nr. 250 apartament 2, judetul Dolj. Organizarea de santier pentru executarea lucrarilor de demolare va fi amenajata in interiorul proprietatii fara afectarea domeniului public. Lucrarile se vor executa in conformitate cu proiectul intocmit de proiectantul autorizat, fara afectarea domeniului public sau al vecinilor perimetrali.

Publica anunt Autorizatia Construire

De ce trebuie sa public anunt in ziar?

Incepand cu anul 2023, orice persoana fizica fizica sau juridica are obligatia de a publica un anunt in ziar prin care anunta inceperea lucrarilor.

Va prezentam mai jos completarile Legii 50/1991, alin (23^3) si (23^4):

(23^3) După comunicarea autorizației de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligația, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum și într-un ziar de largă răspândire informațiile prevăzute la alin. (23^1) lit. a) și b), precum și să amplaseze în șantier, la loc vizibil, panoul de identificare a investiției.

(23^4) Conținutul autorizației de construire se consideră adus la cunoștința organismelor sociale interesate la data ultimei operațiuni de publicitate, mai precis la data finalizării operațiunilor de publicitate de către autoritatea publică în conformitate cu prevederile alin. (23^2), la data încheierii prin care s-a dispus notarea în cartea funciară, la data publicării informațiilor menționate într-un ziar de largă răspândire sau la data afișării panoului de identificare a investiției, în conformitate cu prevederile alin. (23^3), indiferent care dintre aceste date survine ultima.

Anunt ziar autorizatie construire Anunt ziar incepere lucrari
anunt incepere lucrari primarie

elimina riscul amendarii / anularii

MUTA SUS